Thành Phần Đầu Tư Xây Dựng Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐOẠN VĨNH HẢO - PHAN THIẾT
 
Hạng mục thi công: cung cấp nhân công và các loại máy thi công
Giá trị hợp đồng16,5 tỷ
Vị trí thi công: Xã Mương Mán và Xã Hàm Thạnh,huyện Hàm thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
 

Các dự án khác