Dự Án Đường số 8 Khu công nghiệp Tịnh Phong

DỰ ÁN ĐUỜNG SỐ 8 KHU CÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG

Hạng mục thi công: Xây dựng công trình phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án mặt đuờn vỉa hè, điện chiều sáng, cấp thoát nước đường số 8 KCN Tịnh Phong.

Thời gian
: Dự kiến hoàn thành vào 31/12/2019.

Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

Các hình ảnh liên quan:
 

Các dự án khác