KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG - DỰ ÁN AN SINH

- Phối hợp các hoạt động của Nhà thầu phụ ở các phần công tác mà mình chịu trách nhiệm.
- Kiểm soát và triển khai bản vẽ đúng tiến độ và chất lượng của co6ngt trình.
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng, tiến độ đang tiến hành đối với công nhân gồm có việc kiểm tra là công tác đang thực hiện đúng theo các bản vẽ và quy định kỹ thuật, sử dụng đúng sản phẩm và vật liệu theo quy định.
- Kiểm tra công tác do nhân công được trực tiếp kiểm soát và thầu phụ thi hành.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn