PGĐ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

-       Tham mưu về nghiệp vụ chuyên môn cho GĐ HCNS.
-       Triển khai và phân công công việc cụ thể  
-       Giám sát và kiểm tra cụ thể nhằm đảm báo độ chính xác về mặt dữ liệu trước khi chuyển lên GĐ BP

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn