Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú - Vĩnh Phúc

DỰ ÁN NHÀ Ở AN PHÚ - VĨNH PHÚC


 
Tóm tắt dự án:

Dự án xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú – Vĩnh Phúc, với qui mô: 02 block; với 15 tầng; 224 căn hộ.
 
Hạng mục thi công: Thi công kết cấu và hoàn thiện

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 01/2019

Quy mô dự án:  02 Block, 15 tầng, 224 căn hộ 

Địa điểm xây dựng: Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Các hình ảnh liên quan:

 


 


 

Các dự án khác