DỰ ÁN WESTIN CAM RANH

DỰ ÁN WESTIN CAM RANH


 

Tóm tắt dự án:

Dự án xây dựng Khu du lịch cao cấp Westin Cam Ranh thi công xây dựng phần thô khối khách sạn, phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật – KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh - Khánh Hòa.
.

 
Hạng mục thi công: Thi công kết cấu 2 khối khách sạn kèm các hạng phụ trợ.

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào 30/05/2019

Loại: Công trình xây dựng cấp I

Địa điểm xây dựng: Cam Ranh, Nha Trang

Các hình ảnh liên quan: 

Các dự án khác