Khu Số 02 Khu Đô Thị Du Lịch Sinh Thái Nhơn Hội

DỰ ÁN KHU SỐ 02 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI NHƠN HỘI

 
Tóm tắt dự án:

Dự án đầu tư Phát triển đô thị tại phân khu số 02 Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Nhơn Hội, Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh - Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
 
Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng.

Loại: Công trình xây dựng cấp II

Diện tích sử dụng đất của dự án: Tổng diện tích toàn khu 36ha.

Địa điểm xây dựng: Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Các hình ảnh liên quan:

 
Hình ảnh thi công mặt bằng tổng thể
 

 

Các dự án khác