Thi công xây dựng đoạn Km185+400-Km235+000,Đoạn Cao Tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thi công xây dựng đoạn Km185+400-Km235+000

ĐOẠN VĨNH HẢO - PHAN THIẾT

Gói thầu XL04: Thi công xây dựng đoạn Km185+400-Km235+000, Nút giao Ma Lâm và nút giao Phan Thiết (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Hạng mục thi công: Thi công xây dựng đoạn Km226+000 – Km229+000
Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 31/12/2022
Loại: Công trình xây dựng cấp I 
Địa điểm xây dựng: Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Các hình ảnh liên quan:

Các dự án khác