Khu Số 09 Khu Đô Thị Du Lịch Sinh Thái Nhơn Hội

DỰ ÁN KHU SỐ 09 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI NHƠN HỘI


 
Tóm tắt dự án:

Dự án đầu tư Phát triển đô thị tại phân khu số 09 Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Nhơn Hội, Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh - Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
 
Hạng mục thi công: Thi công hạ tầng.

Loại: Công trình xây dựng cấp II

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 15/01/2020

Địa điểm xây dựng: Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Các hình ảnh liên quan:
 
 

 

Các dự án khác