Công trình kết nối đường tỉnh 830

DỰ ÁN KẾT NỐI DT830


 
Tóm tắt dự án:

Công trình kết nối DT830 và hệ thống giao thông khu đô thị Nam Long và Vàm Cỏ Đông

Hạng mục thi công: Thi công đoạn KM3+247 đến KM4+050

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào tháng 15/03/2019

Loại: Công trình xây dựng cấp I

Diện tích sử dụng đất của dự án: Tổng chiều dài 3,26km (trong đó chiều dài cầu hơn 677m)

Địa điểm xây dựng: Bến Lức, Tỉnh Long An 

Các hình ảnh liên quan: 
 
 
 

Các dự án khác