Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Long An được thành lập và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100727305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 09/05/2006 (lần cuối vào ngày18/07/2012).

Các ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu:

- Sản xuất, vận chuyển và lắp đặt các loại dầm Bê tông cốt thép (BTCT): Super Tee, I33m, I24.54m, dầm hộp (15m đến 24m), dầm giao thông nông thôn (I280-400-500-650).

- Sản xuất, vận chuyển và thi công ép (hoặc đóng) cọc vuông bê tông cốt thép & bê tông tiền áp.

- Sản xuất cọc ván BTTA các loại: SW300 đến SW740.

- Cung cấp bê tông tươi với các loại mác: M150-200-250-300-350-400…

- Xây dựng và thi công các công trình cơ sở hạ tầng: cầu, cống, đường, kè

Các mục khác