Dự án Kè Bình Sơn

DỰ ÁN KÈ BÌNH SƠN


Tóm tắt dự án:

- Chiều dài Kè chống sạt lở : 1196.75m
- Chiều dài đường giao thông : 1073.04m
- Thời gian thi công : từ 04/12/2017 đến 30/07/2020 


Các hình ảnh liên quan:
 

Các dự án khác