Năng lực thiết bị Năng lực thiết bị
Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật, công ty Cổ phần Bê tông 620 Long An sẵn sàng đáp ứng được tất cả các yêu cầu với quy mô cũng như tiến độ của công trình và Chủ đầu tư.
Chi tiết