Thi công xây dựng đoạn Km91+800 - Km114+200, Đoạn Hậu Giang - Cà Mau

            Thi công xây dựng đoạn Km91+800 - Km114+200,
                             Đoạn Hậu Giang - Cà Mau


Gói Thầu XL-02:Thi công xây dựng đoạn Km91+800 - Km114+200(bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Hạng mục thi công: Thi công xây dựng đoạn Km91+800 - Km114+200.
Thời gian: Khởi công ngày 01/01/2023 - Dự kiến hoàn thành vào 25/12/2025.
Loại: Công trình xây dựng cấp I.
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hậu Giang và Tỉnh Kiên Giang.
Các hình ảnh liên quan:


Các dự án khác