Cầu Bà Lát

Tóm tắt dự án: Cầu Bà Lát trên đường Tỉnh Lộ 10, huyện Bình Chánh, TPHCM
Hạng mục thi công: Sản xuất – vận chuyển – lắp đặt dầm T18.6m, số lượng 18 dầm
Thời gian: thời điểm ký hợp đồng: 08/2011, thanh lý hợp đồng vào 12/2011
Khách hàng: MCO Việt Nam

Các dự án khác