Dự Án Cao Tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Dự Án Cao Tốc Dầu Giây - Phan Thiết
 
Hạng mục thi công: Thi công đường, hầm chui, cống .
Thời gian: Từ 10/2020 - 01/2022
Giá trị Hợp đồng: 55.000.000.000đ<

 

 
 
 
 
 
 
 

Các dự án khác