Bờ Kè Bình Sơn

DỰ ÁN KÈ BÌNH SƠN


Tóm tắt dự án:

Dự án xây dựng Đường kè Bắc sông Trà Bồng, thi công hệ thống kè dọc sông và đường giao thông dọc kè huyện Bình Sơn - Tiỉn Quảng Ngãi.
 
Hạng mục thi công: Thi công kết cấu và hoàn thiện

Thời gian: Dự kiến hoàn thành vào 10/04/2020

Loại: Công trình xây dựng cấp IV

Địa điểm xây dựng: Bình Sơn, Quảng Ngãi

Các hình ảnh liên quan:


 
 

Các dự án khác