Chung cư TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 3

Tên công trình: Khu chung cư cao tầng Trương Đình Hội 3 
Loại: Công trình xây dựng cấp chưa rõ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 – Công ty CPĐT Vạn Phúc Gia
Diện tích sử dụng đất của dự án: Khoảng 15.000 m2
Địa điểm xây dựng: Phường 16 quận 8, TP.HCM
Các dự án khác