TUYẾN ĐƯỜNG PHÍA TÂY BÁN ĐẢO, KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH THEO HÌNH THỨC B.T

Địa điểm: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Tổng vốn đầu tư: 789,278 tỷ đồng
Thời gian thi công: 4 năm (2014-2018)
Chiều dài toàn tuyến: 13,226Km
Vận tốc thiết kế: 60km/h
Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1
Quy mô: Tổng bề rộng mặt đường 30m.

Các dự án khác