NHÂN VIÊN THỦ KHO

- Giao nhận; theo dõi, báo cáo nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa tại công trường.
- Lập hồ sơ giao nhận vật tư, hàng hóa gửi về công ty.
- Quản lý thu, chi tại công trình; lập hồ sơ hoàn ứng trình ký gửi về công ty và các nhiệm vụ khác được phân công.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn