PHỤ KHO - DỰ ÁN AN SINH

- Chịu sự phân công, phân nhiệm trực tiếp đến cấp trên.
- Cấp phát đồ BHLĐ cho nhà thầu, tổ đội, sắp xếp vật tư kho.
- Quản lý, bảo quản các chứng từ, lập hồ sơ theo dõi và cập nhật giá cả các loại hàng hóa, vật tư.
- Tập hợp và kiểm tra chứng từ các loại, lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn