THỦ KHO - DỰ ÁN AN SINH

- Phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với các phòng ban, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Hàng tuần báo cáo tình hình xuất nhập vật tư, trang thiết bị công trình.
- Quản lý, bảo quản các loại hàng hóa, vật tư thiết bị công trình.
- Theo dõi, cập nhật sổ sách chứng từ; quản lý, bảo quản vật tư, thiết bị tại công trình.
- Cấp phát vật tư cho đội, sắp xếp vật tư trong kho.
- Thực hiện thủ tục nhập và xuất kho, giao nhận vật tư khi nhà cung cấp giao hàng và từ công ty giao xuống công trình.
- Thực hiện các công việc khi cấp trên yêu cầu.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn